Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą

Rozwody i separacje Adwokat Toruń Rozwody Toruń Dobry prawnik
Rozwód – koszty, stereotypy, unieważnienie małżeństwa
22 marca, 2017
Aplikatory etykiet Etykieciarki renomowany dostawca serwis etykieciarek
Etykieciarki wykorzystujące innowacyjne techniki nakładania etykiet
23 marca, 2017

Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkudziesięciu ośrodkach zajmujących się doskonaleniem techniki jazdy możemy odszukać propozycję kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od bardzo długiego czasu cieszą się dużą popularnością – zarówno te na ambulanse, jak również na pojazdy Straży Granicznej. Nic w tym dziwnego – mamy możliwość po nich bardzo szybko znaleźć pracę. Nadmienione kursy mają w pierwszej kolejności przygotować prowadzącego pojazd do poprawnego reagowania w wielorakich sytuacjach, niekiedy niezmiernie uciążliwych oraz wyjątkowych. Realizowanie manewrów na ulicy, przejeżdżanie na sygnale przez przejścia na czerwonym świetle albo naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i niespodziewane hamowanie – to jedynie niektóre z ćwiczeń, które stoją przed uczestnikami. Zazwyczaj szkoleniowcom bardzo zależy, ażeby kierowca opanował sztukę przemieszczania się pojazdem wtedy, gdy pojawia się wrażenie, że jest to niemożliwe. Stracenie kontroli w każdej sekundzie może spowodować groźny wypadek. Odbiorcami zajęć są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w państwowych organizacjach zajmujących się ochroną ludzkiego zdrowia i życia, dozorowaniem porządku publicznego, transportowaniem wartości pieniężnych czy usuwaniem pożarów.

Projekt zajęć zawiera zatem ćwiczenia realizowane na przeróżnych obszarach: na symulatorach poślizgu czy torze szkoleniowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin oraz obejmuje 6 godzin warsztaty teoretyczne i 8 godzin zajęć praktycznych. Jakie wątki mają możliwość pojawić się na zajęciach? W pierwszej kolejności z kręgu przepisów ruchu drogowego, problematyki występowania wypadków na jezdni, psychologii przewozu czy metody jazdy w utrudnionych warunkach. Kurs kończy się bez wątpienia egzaminem z części teoretycznej i części praktycznej.

Egzamin z części teoretycznej trwa 25 minut oraz obejmuje 20 pytań w formie testu. Kierowca musi obligatoryjnie oznaczyć odpowiednio jedynie jedną odpowiedź. Dodatni efekt egzaminu mamy możliwość zdobyć, w przypadku kiedy co najmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Egzamin z części praktycznej obejmuje odbycie wybranych manewrów, m in. wymijania przeszkody lub zatrzymywania pojazdu na zakręcie. W przypadku kiedy uczestnik nieodpowiednio wykona dwa razy to samo polecenie, osiągnie ujemny wynik z testu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

Przede wszystkim jest dysponowanie prawem jazdy dowolnej kategorii. Bez wątpienia ktoś, kto chce być kierowcą – konwojentem albo kierowcą wozu Straży Pożarnej, musi obligatoryjnie mieć doświadczenie. Uczestnikiem szkolenia nie może być w takiej sytuacji osoba, jaka kilka dni wcześniej zdobyła prawo jazdy. Długość każdego szkolenia jest przystosowywana do kompetencji oraz umiejętności każdego kandydata (kurs zasadniczy, kurs rozszerzony). Podstawowym warunkiem jest też skończenie 21 lat i przedstawienie aktualnego świadectwa od lekarza medycyny pracy oraz od psychologa. Ustalą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do przyjęcia do pracy w charakterze profesjonalnego kierowcy.

Czym zajmuje się psychologia transportu?

Podczas zajęć wszyscy zainteresowani będą nabywać wiedzę z działu psychologii transportu. Na warsztatach zaznajomią się z problemem stresu, jaki nadzwyczaj mocno wpływa na postępowanie za kierownicą. Jego podłożem mogą być ekstremalnie skomplikowane okoliczności na drodze albo sprawy życiowe przywożonych osób. Warsztaty z teorii mają za cel zaprezentować kierowcom takie tematy, jak: wpływ charakteru na podejmowanie decyzji na drodze, ogromnego stresu, alkoholu oraz innych specyfików narkotycznych na zdolność sterowania samochodem.

Psychologia przewozu zawiera elementy psychologii kognitywnej, psychologii pracy, psychologii zdrowia i kilkudziesięciu innych gałęzi. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie sprawdzana gruntowna wiedza wszystkich problemów, bo jest to cel studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy niniejsza dyscyplina intensywnie się rozwija, bowiem ogromna liczba osób z prawem jazdy chce mieć wyraźną specjalizację, m in. chce przewozić wartości pieniężne bądź rannych pacjentów do specjalistycznych placówek.

A z innej strony wielu psychologów jest zajętych badaniem kierowców, jako grupy społecznej niezwykle narażonej na napięcia emocjonalne oraz przeróżne inne uciążliwości. Można tu wyszczególnić chociażby za dużą liczbę godzin spędzonych w pracy, ograniczone kontakty z rodziną (u kierowców zatrudnionych w transporcie zewnętrznym) bądź wyższe procentowo narażenie utratę zdrowia w wyniku wypadków.

Kierowcy na kursie dzieleni są na trzy grupy

Pierwsza grupa uczestników – tutaj będą przypisane te osoby, które bardzo dobrze znają nakazy, mają utworzone właściwe nawyki i absolutnie nie stwarzają żadnego zagrożenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Szkoleniowcy będą opierać się na dwóch wartościowych zaletach owych kierowców: wprawy dostrzegania niebezpieczeństwa i na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa uczestników – tu zapisani zostaną kierowcy, którzy niechcący stwarzają niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników jezdni. Zamierzają wyeliminować swoje braki (mino, że popełniają ich dużo), chcą uczyć się właściwego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa uczestników – do niej będą uczęszczali kierowcy, jacy celowo wywołują różne zagrożenia oraz z rozmysłem zachęcają innych do odważnych zachowań. Równocześnie chcą poprawić swoje błędy oraz wykazują się gotowością pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej, kliknij w link po prawej stronie – kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok