Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy
Pojazdy uprzywilejowane przepisy
13 lutego, 2017
Kurs na wozy policyjne kurs na pojazdy specjalne szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Kursy dla kierowców-konwojentów
20 lutego, 2017

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System ekonomiczny dla osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością wciąż nie jest interesujący. Przeważnie „chlebodawcy”, którzy mają opcję zatrudnienia pracownika zdrowego oraz „chorego”, wyłonią tego pierwszego. Choćby wtedy, gdy ten drugi ma niższe zdolności, m in. kiepskie wykształcenie albo niedobór doświadczenia. Taka okoliczność niedobrze „odciska się” na osobach, które posiadają przeróżnego typu dysfunkcje. W wyniku tego niestety nie zamierzają chodzić do pracy, „egzystują” wyłącznie z renty i są mimowolnie „spychane” na margines. W RP „nietuzinkowość” cały czas kojarzy się z czymś pejoratywnym, nieznanym, nieakceptowalnym. A tymczasem osoby np. niewidome, jednomyślnie z ustawodawstwem, absolutnie nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w wariancie rozległego sektora pracy. Czy istnieje dla takich jednostek jakieś wyjście? Gdzie mogą udać się po pomoc? Czy są jakiekolwiek praktyczne drogi ich mobilizacji?

Fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Pewną z dróg aktywizacji osób niepełnosprawnych jest rekrutowanie wspomagane. Sama koncepcja ma swoje korzenie w Ameryce w latach 60. oraz 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wprowadzać zaledwie w 2001 roku. Dzisiaj dużo organizacji pozarządowych przyjmuje wspomnianą taktykę pomocy w odniesieniu do osób z dysfunkcjami. Na czym ona konkretnie bazuje? Instruktor pracy oraz ekspert w obszarze podejmowania pracy wybierają przyszłego podwładnego oraz przełożonego. Ważne są tu dyspozycje przyszłego podwładnego, warunki, które jest w stanie zagwarantować przełożony, zasięg obowiązków, wysokość zarobków oraz ilość godzin. Po czym osoba z niepełnosprawnością przechodzi konieczne badania u lekarza „przemysłowego” i warsztaty z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (są one planowane przez pracodawcę). Instruktor pracy bynajmniej nie ma wyłącznie wytypować terenu, w jakim będzie ona pracować, lecz też przygotować resztę pracobiorców wyłonionej jednostki na podjęcie nowego. W dodatku informować jak wygląda dojazd do przedsiębiorstwa i wesprzeć go w zaadoptowaniu się w nieznanym gronie. Obowiązkiem szkoleniowca pracy jest ponadto usuwanie pojawiających się kłopotów pomiędzy zleceniodawcą i podwładnym.

Niezależnym sposobem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, jakie mają wyjątkowe uprawnienia. W swoisty sposób podchodzą do osób z orzeczeniem, mianowicie: zabezpieczają im korzystne warunki pracy (za każdym razem dobrane do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), opiekę lekarską i kuracyjną. Opisywanym przedsiębiorstwom należą się „pierwszeństwo” fiskalne, ulgi i dofinansowanie (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozliczne organizacje pożytku publicznego uczestniczące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współdziałają z ZPCh. Edukują swoich protegowanych styczności z przełożonym, dopasowywania się do nowej sytuacji w codziennej aktywności i samowystarczalności.

Należałoby nadmienić ponad to o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których podopieczni fundacji mają okazję kształtować swoje uzdolnienia i zamiłowania. W wybranych organizacjach pozarządowych działa przynajmniej kilka typów takich pracowni, np. pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, pracownia komputerowa lub pracownia techniczna.

Gdzie prócz tego osoby niepełnosprawne mogą poszukiwać pomocy?

We wszystkich miejscach, gdzie tworzone są kursy, praktyki zawodowe, szkolenia, warsztaty, konsultacja prawnika i terapeutyczna. Wielokrotnie fundacje interesują się mobilizacją z orzeczeniem w niniejszym zakresie. Są najatrakcyjniejszym miejscem, w którym niniejsze osoby mają możliwość zwiększać swoje kompetencje, nabywać wiadomości, przyzwyczajać się współistnieć z innymi ludźmi i dostać pomoc w zlokalizowaniu stałej pracy. Na przykład w obrębie zajęć osoby z orzeczeniem mają sposobność uczestniczyć w: kursach multimedialnych, zawodowych, „na odległość”, kompetencji międzyludzkich oraz w zakresie znajomości prawa. Lekcje z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają na celu wzmocnienie osoby z niepełnosprawnością w obszarze wybierania drogi zawodowej, przekwalifikowaniu się, doborze zajęć, sporządzania CV i LM lub w dobrym dopasowywaniu ogłoszeń. Niezwykle istotne jest jednocześnie to, że organizacje i pozostałe równorzędne struktury publiczne, mogą uzyskać 1% podatku od lokalnych podatników. Wszystkie otrzymane fundusze są pozostawiane tylko na pomoc osób z dysfunkcjami. Należy podkreślić, że w naszym kraju jest coraz większa wiedza, że za pośrednictwem powyższego detalu mamy szansę istotnie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to kolejna alternatywa, z której mają możliwość skorzystać osoby np słabowidzące. Chodzi tu właściwie nie tylko o organizacje pożytku publicznego, lecz różne pozostałe instytucje otwarte na pracowników. Przeważnie interesują się umawianiem z pracodawcami „normalnych” osób, a swoją drogą mają oferty specjalne. Chodzi tutaj o wspomniane oferty pracy dla niepełnosprawnych, jakie są przystosowane do ich umiejętności. Jeśli planujesz otrzymać więcej wytycznych na ów temat, wejdź w ten link – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok