Dobry prawnik w dochodzeniu odszkodowań

Wybór systemu grzewczego - Kotły gazowe Toruń - Pompy ciepła Toruń - Piece na ekogroszek Toruń - Urządzenia grzewcze Toruń
Wybieramy system grzewczy
27 stycznia, 2017
Kurs jazdy defensywnej Toruń - Jazda defensywna - Szkolenie jazdy defensywnej - ODTJ Toruń - Kurs jazdy defensywnej ceny
Kurs jazdy defensywnej – idealny pomysł na prezent
30 stycznia, 2017

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie kilka tysięcy osób doznaje szkód w rezultacie różnych wydarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz więcej wspomina się również o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako doświadczeni adwokaci jesteśmy zobowiązani przedstawić Wam główne wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Wierzymy, że ta publikacja rozszerzy Waszą wiedzę i rozwieje wszelakie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Pomimo, iż w lekturze prawniczej nie zostało gruntownie sprecyzowane pojęcie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd lekarski to niezgodne z aktualną wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego skutkiem jest zainfekowanie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd medyczny może być wywołany przez niewłaściwą ocenę, jeśli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, rozbieżne z dzisiejszą wiedzą lekarską leczenie i przeprowadzenie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała konkretna szkoda, jak i wdrożenie produktu zdrowotnego lub wyrobu lekarskiego, który okazał się być niepotrzebny i niekorzystny dla określonego chorego. Na tym tle odznacza się 3 fundamentalne rodzaje błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd medyczny może być uzyskane w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalną jednostką do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie komunikacyjne

Wszystko rozpoczyna się od incydentu, który spowodował powstanie danej straty. Wypadek komunikacyjny nazywany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym bierze udział co najmniej jeden samochód (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego skutkiem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Pokrzywdzonym w incydencie drogowym może być więc nie tylko kierowca wspomnianego pojazdu, czy jego pasażer. W wypadku drogowym mogą partycypować także rowerzyści, osoby jadące na motorze i osoby piesze, które znalazły się najzwyczajniej w świecie w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą przesłanką wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Komplet strat, które zaistniały w efekcie wypadku, brany jest pod uwagę w trakcie analizy wysokości odszkodowania. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na kompensatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy upoważnieni do zgłoszenia wypadku w ruchu drogowym. Po zakomunikowaniu zdarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli funkcjonariusza, który mierzy wymiar szkód. Sporządzony przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały proces odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Powstała w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych charakteryzuje wypadek przy pracy jako gwałtowne zdarzenie wywołane okolicznością fizyczną powodujące uszczerbek albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z świadczeniem przez pracownika podstawowych czynności albo poleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego czynności na rzecz zleceniodawcy nawet bez powierzenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w trasie między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania zadań wynikających ze stosunku pracy.

Najbardziej istotnym elementem definicji jest wskazanie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy określa wartość, która nastąpiła bez względu na osobę pracownika. Za przyczyny zewnętrzne przyjmuje się między innymi pracę maszyn, energii elektrycznej, surowców chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek w pracy może mieć również powiązanie z zaniedbaniem pozostałych osób, które ponoszą odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy lub groźnych artykułów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wieloaspektową machinę procedur. Poszkodowany w incydencie w pracy ma możliwość dochodzenia jednokrotnego odszkodowania z ZUS. Ponadto, na zasadach generalnych, może on żądać reperacji zaznanej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Dochodzenie odszkodowania za jeden z wymienionych w tym miejscu przypadków może być problematyczne dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o uczciwe odszkodowanie dobrze jest jest zawalczyć, chociażby przez wzgląd na to, że uzyskane pieniądze pomogą Ci wrócić do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w aspekcie pozyskiwania sprawiedliwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy profesjonalną kancelarią adwokacką z Torunia. Zatrudnienia przez nas adwokaci z zaangażowaniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Pomożemy Tobie w każdej sprawie. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj błyskawiczną pomoc. Adwokaci Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok