Depilacja laserowa Trwałe usuwanie owłosienia Laser Palomar Vectus
Nowoczesne sposoby usuwania nadmiernego owłosienia
20 marca, 2017
Rozwody i separacje Adwokat Toruń Rozwody Toruń Dobry prawnik
Rozwód – koszty, stereotypy, unieważnienie małżeństwa
22 marca, 2017

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą precyzji i bogatej wiedzy prawnej. Podstawowym celem każdego notariusza jest ochrona interesów prawnych, oraz przeciwdziałanie występowaniu konfliktów na tle różnych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, dbając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak podstawowych działań jak spisywanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi rzeczami, takimi jak na przykład magazynowanie papierów wartościowych. Większość z nas zapewne myśli, że kancelaria notarialna to placówka z regałami pełnymi książek i mahoniowym biurkiem za którym przesiaduje doświadczona Pani Notariusz. Dziś taki wygląd kancelarii notarialnej jest już historią, ponieważ co raz więcej notariuszy pracuje na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. W rzeczy samej, notariusze to bardzo innowacyjni pracownicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu nabycie domu.

W dalszej części wpisu zostaniesz poinformowany o tym jakie role pełni każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

W zamierzchłych czasach notariusz nazywany był rejentem. Osoba ta miała kompetencje do pełnienia władzy za króla w trakcie jego nieobecności. Niewątpliwie dzisiaj notariusze specjalizują się w czymś zupełnie innym, lecz pewna grupa ich zadań jest jednoznacznie związana z działalnością państwa. Choćby konstruowanie aktów notarialnych potwierdzających własność określonej nieruchomości.

Co należy uczynić, aby stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dość zaawansowany mechanizm, chociaż każdego roku dużo osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto chce zostać urzędnikiem notarialnym musi na początku odbyć studia prawnicze. Kolejnym wymogiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa ponad 3 lata i zakończona jest formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po sfinalizowanej praktyce aplikacyjnej, konkretna osoba zostaje wyznaczona notariuszem przez właściwego ministra, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z zespołu uprawnień publicznych, między innymi z wyjątkowej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt funkcjonowania notariusza jest opisany w ustawie prawo o notariacie. Dobrze jest zaznaczyć, że cennik usług notariusza są określone z góry. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już nadmieniliśmy działalność notariusza jest szczegółowo opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie może świadczyć innych funkcji, niż te opisane w powyższej ustawie. Wykaz zadań notariusza jest zamknięty, więc łatwo jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się jednostki wykonujące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument oficjalny, który może być przygotowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, bowiem zatwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie określonych czynności prawnych. Pewne regulacje narzucają formę aktu notarialnego dla ważności określonych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna realizowana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczność podpisu na skopiowanych wersjach jednego konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna w trakcie rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu uprawomocnia dokonanie pewnej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wyznaczany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest operacją, którą sporządza notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz przechowuje nie tylko akty prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w specjalnych przepisach prawa.
  • Przygotowywanie odpisów dokumentów – wypis jest zasadniczo powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w taki sposób zaświadcza, że replika dokumentu jest zgodna z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie Klienta jest upoważniony do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak na pewno zauważyliście profesja notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od niego zależy pozytywne zakończenie konkretnej czynności prawnej. Ma na swoich barkach dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego pracy jest przed wszystkim zapobieganie konfliktom prawnym.

Oprócz wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych drobniejszych działań wskazanych w przepisach szczególnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok