dekoracje weselne Toruń
Organizacja ślubu: jak dobrać odpowiednie dekoracje?
6 grudnia, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Oprawa muzyczna wesela mieszanego
18 grudnia, 2016

Technologie pozyskiwania biogazu

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W jakich obiektach biogaz może być naczelnym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane nieczystości pochodzenia biologicznego są zasadniczym źródłem do pozyskiwania energii. W efekcie udaje się znormalizować naloty ściekowe, natomiast oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi czerpać odmiennych źródeł napięcia. Osady ściekowe są materiałami ubocznymi, występującymi w wyniku procesu oczyszczania ścieków. Fermentacja następuje w osobnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega erozji biologicznej przy udziale bakterii metanowych. Dzięki temu powstaje właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach nieczystości komunalnych (biogaz nazywany jest gazem wysypiskowym). Z nich przedostaje się wprost do atmosfery, powodując w niej destrukcyjne zmiany, m. in. rujnując warstwę ozonową naszej planety. Nadzwyczaj ważne jest, żeby go „wychwytywać”, albowiem zbyt obfite zgęszczenie metanu połączonego z powietrzem jest ryzykowne i – po prostu – grozi wybuchem. Skutecznym zabiegiem na pozbycie się owego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to zrealizować na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całą materię odpadową należy przedziurawić na na całej powierzchni, zaś w odwiertach rozlokować rury przekłuwane, przez które będzie transportowany biogaz. Ujściami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest naprawdę eliminowane, aczkolwiek owy system posiada jeden wielki defekt: gazu wydzielającego się ze składowiska w ogóle nie można przy użyciu żadnej techniki wykorzystać. W całości zostaje spalony przez pochodnie. Dlatego lepszą techniką jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest delikatnie zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość wysypiska nieczystości bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne także wyzyskują metody wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji rolniczej albo ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Plusy wyzyskiwania biogazowni

Oprócz eliminacji wyrzucania do atmosfery toksyn, korzyści z wykorzystywania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, zatem im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w trakcie ich spopielania wyodrębniają się niebezpieczne związki). Jego własnością jest zmienianie jakości nawozu (jest produkowany tzw. poferment, zatem przefermentowana gnojowica, która posiada mniejszą liczbę „negatywnych” bakterii oraz jest wolna od chwastów), predyspozycja do utrzymania stabilizacji torfu w glebie oraz eliminacja patogenów (w wyniku higienizacji). Co ważne, za pomocą biogazu, spada o około 80% intensywność odorów, a wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w znacznym stopniu „uchronić” od zabrudzeń.

Cel: Budowanie instalacji biogazowej

Wybudowanie instalacji biogazowej najlepiej zlecić przedsiębiorstwu, które ma duże doświadczenie i odpowiednie certyfikaty. W Toruniu wiodącą firmą jest Wagra, która oferuje, np. projektowanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, montaż oraz nadzór, rekultywację terenów zielonych, organizowanie i budowę zespołów odgazowania wysypisk nieczystości, montaż całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania oraz zamontowanie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo dysponuje znakomitej klasy sprzętem, m. in. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i badania wydajności biogazowej składowisk odpadów.

Ile kosztuje budowa?

Koszt wzniesienia biogazowni zależy od wielu elementów, np. od lokalizacji, typu substratu, który będzie w niej przerabiany lub sumy dofinansowania. Standardowy koszt wynosi blisko 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja będzie opłacalna w przeciągu 3 lat. Jeśli chodzi o mniejsze systemy na biogaz, które mają moc 230 kW, wówczas wydatek wynosi koło 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Inwestycja zwraca się w około 5 lat. Trzeba pamiętać, iż biogaz przynależy do jednego spośród niezwykle stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Proces fermentacji materii organicznej jest mechanizmem stałym, co znaczy, iż występuje 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może zatem nie tylko się zwrócić, ale dodatkowo przynosić znaczne przychody. Jest to uzależnione od czasu przebywania w biogazowni rozkładającej się materii, okazałości zasobników bądź stopnia zużycia powstałego ciepła.

Który teren będzie idealny pod instalację na biogaz?

W pierwszej kolejności ten, do którego inwestor posiada prawo (ma umowę własności lub wynajmu), posiada przynajmniej 2-3 ha i nie posiada profilu długiego, wąskiego czworoboku. Przed ustaleniem konstrukcji trzeba zorientować się, czy w najbliższym czasie nie uda się uzyskać pobliskich pól (przyczynią się do modernizacji biogazowni). Kolejnymi ruchami są: sprawdzenie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni wobec kolejnych zabudowań, m in. domów wielorodzinnych, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia terenu i odległości od zbioru substratów.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskiwaniem i pobieraniem biogazu, kliknij w niniejszy link – Pochodnie do spalania biogazu

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok