Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, które wymagają roztropności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego fachu. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, aby postępowanie jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania tyczą się również malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają odkryte zarobki z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć określone działania. Są to więc sprawy powiązane z sposobem i wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to następstwa takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok